Uitleg over de cookiesCookies:

Wij willen graag dat onze members helemaal tevreden zijn. Daarom geven wij een stukje informatie over cookies wat zijn cookies en waarvoor cookies dienen en welke cookies er allemaal zijn die op je apparaat worden geinstalleerd als je onze website bezoekt. En wat is het gebruikersdoel van cookies.


Een cookie is een kleine hoeveelheid data, met daarin veelal een anonieme unieke identificatiecode, die vanaf de computer van een website naar je browser wordt verstuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Op vele websites geven cookies de gebruiker toegang tot bepaalde functies. Met de informatie in de cookie is het mogelijk het surfgedrag van een specifieke gebruiker na te gaan.


Informatie over cookies op onze Dating-Site.

Deze website bevat zogenaamde "cookies". Volgens de wet op de elektronische communicatie (in werking getreden op 25 juli 2003) moet iedereen die een site bezoekt die cookies bevat, de onderstaande informatie ontvangen:
*De website bevat cookies
*Doel waarvoor de cookies worden gebruikt
*Hoe de cookies vermeden kunnen worden

Op onze Dating-Site worden cookies gebruikt wanneer de bezoeker een vragenformulier invult, bijvoorbeeld bij aanmelding.

Als je het gebruik van cookies niet accepteert, kun je:
*Onze Dating-Site sluiten
*Besluiten geen vragenformulieren in te vullen
*Besluiten je niet aan te melden